Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3187
Title: Nghiên cứu vai trò của giới trong quản lý và phục hồi rừng cộng đồng tại xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Authors: Đinh, Văn Thái
Keywords: Tài nguyên rừng
Quản lý
Phục hồi
Bình đẳng giới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 6 .- Tr.25-26
Abstract: Ở Việt Nam nói chung và địa bàn nghiên cứu nói riêng, bất bình đẳng giới trong công tác quản lý tài nguyên rừng (TNR) vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm phụ nữ còn chịu nhiều thiệt thòi hơn so với nam giới. Ở khu vực miền núi người phụ nữ thường phải vào rừng phát nương làm rẫy, thu hái hoa quả và các loại lâm sản gỗ để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Chính vì vậy, sự hạn chế của phụ nữ trong việc tham gia quản lý TNR cũng như quyền ra quyết định đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Viện nghiên cứu vấn đề giới trong quản lý và phục hồi rừng nhằm mục đích đánh giá tiềm năng của từng giới để tìm ra giải pháp cân bằng giới nhằm quản lý bền vững TNR cộng đồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3187
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.