Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31880
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrịnh, Thị Hương-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Nhật Linh-
dc.contributor.authorHoàng, Thanh Tùng-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hiền-
dc.contributor.authorVũ, Quốc Luận-
dc.contributor.authorĐỗ, Mạnh Cường-
dc.contributor.authorTrần, Trọng Tuấn-
dc.contributor.authorPhạm, Bích Ngọc-
dc.contributor.authorChu, Hoàng Hà-
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Đức Tiến-
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Lộc-
dc.contributor.authorDương, Tấn Nhựt-
dc.date.accessioned2020-08-19T06:44:35Z-
dc.date.available2020-08-19T06:44:35Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1811-4989-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31880-
dc.description.abstractTrong nghiên cứu này, hình thái bên ngoài, cấu trúc giải phẫu và sự sinh trưởng của rễ tơ chuyển gen và rễ bất định cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) được so sánh. Rễ bất định được hình thành bằng cách nuôi cấy bốn loại mẫu khác nhau (lá, cuống lá, cũ và mô sẹo) trên môi trường SH có bổ sung 5 mg/L IBA. Rễ tơ chuyển gen sâm Ngọc Linh được hình thành bằng cách lây nhiễm mẫu mô sẹo với vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes chùng ATCC15834.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.483-490-
dc.subjectAgrobacterium rhizogenesvi_VN
dc.subjectHình thái giải phẫuvi_VN
dc.subjectSâm Ngọc Linhvi_VN
dc.subjectRễ bất địnhvi_VN
dc.subjectRễ thứ cấpvi_VN
dc.subjectRễ tơvi_VN
dc.titleSo sánh hình thái và cấu trúc giải phẫu của rễ tơ chuyển gen và rễ bất định ở cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.66.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.