Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31886
Title: Tác động của nano bạc lên sự hạn chế khí ethylene và hoạt độ enzyme thủy phân trong vi nhân giống cây hoa hồng (Rosa hybrida L. ‘Baby Love’)
Authors: Hà, Thị Mỹ Ngân
Hoàng, Thanh Tùng
Ngô, Đại Nghiệp
Bùi, Văn Lệ
Dương, Tấn Nhựt
Keywords: Cellulase
Ethylene
Hoa hồng
Pectinase
Rụng lá
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.505-517
Abstract: Vi nhân giống cây hoa hồng (Rosa hybrida L. 'Baby Love’) thường gặp phải một số hiện tượng bất thường như vàng lá, rụng lá, thủy tinh thể... Những hiện tượng này gây ảnh hưởng đến chất lượng của các chồi nuôi cấy cũng như tỉ lệ sống của cây khi chuyển ra điều kiện vườn ươm. Nguyên nhân là do sự tích tụ của khí ethylene trong bình nuôi cấy kín, dẫn đến sự gia tăng hoạt độ của enzyme cellulase và pectinase làm phá vỡ sự liên kết của thành tế bào và cảm ứng cho sử dụng cơ quan xảy ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31886
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.