Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31892
Title: Nâng cao hiệu quả biểu hiện β-glucosidase tái tổ hợp từ trình tự gen trong cơ sở dữ liệu metagenomic suối nước nóng Bình Châu
Authors: Trần, Thanh Thủy
Lại, Thị Hồng Nhung
Lê, Thị Thanh Xuân
Nguyễn, Kim Thoa
Keywords: Biểu hiện gen
DNA metagenome
E. coli C43(DE3)
β-glucosidase
Enzyme tái tổ hợp
Suối nước nóng Bình Châu.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.545-551
Abstract: Sản phẩm trao đổi chất của các vi sinh vật trong các hệ sinh thái địa nhiệt thường có tính chất đặc biệt, giúp cho vi sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng và phát triển trong môi trường cực trị. Để khai thác nguồn gen vi sinh vật từ các hệ sinh thái đặc biệt này, cần phải có cách tiếp cận mới mà không thông qua nuôi cấy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31892
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.