Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31895
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thơm-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hà-
dc.contributor.authorPhạm, Bích Ngọc-
dc.contributor.authorChu, Hoàng Hà-
dc.contributor.authorHồ, Bích Hải-
dc.contributor.authorLê, Mai Hương-
dc.date.accessioned2020-08-19T07:44:57Z-
dc.date.available2020-08-19T07:44:57Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1811-4989-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31895-
dc.description.abstractKhai thác cơ sở dữ liệu DNA metagenome đất vùng rễ của cây cà phê tái canh 2 năm tuổi tại tỉnh Đăk Lăk và so sánh trên dữ liệu CAZy đã tìm thấy 56 trình tự nucleotide mã hóa chitinase. Kết quả phân tích các trình tự trên BLASTP đều dự đoán các protein có độ bao phủ từ 90% trở lên với hộ số tương đồng từ 33% - 99 % so với các gcn chitinase đã được công bố. Trong nghiên cứu này, với mục đích tìm kiếm các gen mã hóa chitinase mới có hoạt tính diệt tuyến trùng và bệnh nấm hại rõ ở cà phê, từ 8/56 trình tự với độ tương đồng nhỏ hơn 75%, đã lựa chọn được trình tự ChiA_2.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.553-560-
dc.subjectChitinasevi_VN
dc.subjectDNA metagenomevi_VN
dc.subjectE. colivi_VN
dc.subjectGen mớivi_VN
dc.subjectTái tổ hợpvi_VN
dc.titleKhai thác và chọn gen mã hóa Chitinase từ nguồn dữ liệu DNA Metagenomevi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.