Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31901
Title: Tạo dòng, biểu hiện và khảo sát hoạt tính enzyme của eugenol oxidase (eugo) trong escherichia coli
Authors: Phạm, Thị Mỹ Bình
Lê, Hải Yến
Trần, Quốc Tuấn
Nguyễn, Thị Hồng Thương
Keywords: Eugenol oxidase
E. coli
pET-28a-EUGO
Vanillin
Sắc ký ái lực cố định ion
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.561-567
Abstract: Eugenol oxidase (EUGO) là enzyme thuộc họ enzyme vanillyl alcohol oxidase, có khả năng xúc tác phản ứng oxi hóa vanillyl alcohol thành vanillin hương liệu tạo mùi vanillin được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. EUGO dà dược tạo dòng, biểu hiện trong vi khuẩn E. coli TOP10 và được tinh sạch bằng kĩ thuật sắc kí trao đổi anion Q-Sepharose nhưng độ tinh sạch thấp. Nhằm cải thiện hiệu suất quá trình tinh sạch EUGO, trong nghiên cứu này, chúng tôi tạo dòng và biểu hiện EUGO trong vi khuẩn E. coli Tunetta thông qua vector pET-28a.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31901
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.