Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31908
Title: Tách dòng, biểu hiện và tinh sạch kháng nguyên LigB của xoắn khuẩn leptospira trong tế bào escherichia coli
Authors: Lê, Thị Lan Anh
Minh, Thị Hằng
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Phạm, Thị Hà Giang
Triệu, Phi Long
Lê, Thị Vân Anh
Đào, Thị Hà Thanh
Cấn, Thị Thu Thủy
Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Biểu hiện
E. coli
Leptospira
LigB
Tinh sạch
Xoắn khuẩn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.569-575
Abstract: Xoắn khuẩn Leptospira là một trong những bệnh truyền từ động vật sang người phổ biến ờ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Con người nhiễm bệnh do tiếp xúc với nguồn nước hay nguồn thực phẩm có chứa mầm bệnh Leptospira. Bệnh bùng phát mạnh sau những đợt lũ lụt và gây những hậu quả nặng nề về kinh tế và sức khỏe con người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31908
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.