Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31911
Title: Dự án chôn dọc
Authors: Nguyễn, Hiệp
Keywords: Dự án chôn dọc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 42 .- Tr.36-43
Abstract: Bài hát cửa miệng của tôi là: "Thôi em hãy về đi... Em chớ sầu bi...". Rất nhiều phen bài hát sến sẩm gây cười tung ra đúng lúc này của tôi đã cứu những pha bất đồng, căng thẳng của các sếp đàn anh. Vì vậy mà nhắc đến tôi họ nhớ bài hát này và ngược lại. Họ tên đầy đủ của tôi là Lê Tung, từ ngày tôi được tuyển vào làm cơ quan nhà nước thì mọi người gọi tôi là Tung Rác vì tôi được giao quản lý việc thu gom và xử lý rác thải trong toàn huyện ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31911
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.