Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31912
Title: Mega Food walk thiết kế đưa nông thôn về thành thị
Authors: Trần, Trung Hiếu
Keywords: Mega Food walk
Đô thị
Không gian xanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 217 .- Tr.86-88
Abstract: Thông qua các giải pháp thiết kế"nhúng" một không gian xanh đặc trưng vùng nông thôn vào trong không gian siêu thị hiện đại, dự án đã mang đến sự đặc trưng trong kiến trúc và công năng sử dụng, tạo nên một không gian kết hợp độc đáo giữa đại siêu thị và công viên, thúc đẩy các tương tác cộng đồng. Ý tưởng cũng mang đến một trải nghiệm mua sắm độc đáo đặc biệt được tổng hợp thông qua tổ chức không gian và các yếu tố kiến trúc khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31912
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.