Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3192
Title: Tăng cường công tác đánh giá quản lý, sử dụng đất đai
Authors: Nguyễn, Xuân Thành
Keywords: Quản lý và sử dụng đất đai
Đánh giá
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 6 .- Tr.33-34
Abstract: Đất đai là một tài sản vô giá của các quốc gia, để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, Luật Đất đai 2013 quy định việc đánh giá quản lý sử dụng đất đai phải được thực hiện từ Trung ương đến địa phương, đây là một công cụ có hiệu quả giúp cơ quan tài nguyên môi trường các cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình một cách thiết thực nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3192
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.