Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31998
Title: ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH TRONG NHẬN DẠNG XE VƯỢT SAI QUY ĐỊNH
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Võ Lê, Nhật Minh
Bùi Lê, Thanh Nguyệt
Keywords: Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Dec-2018
Publisher: trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, giám sát tình trạng giao thông trên các tuyến đường là việc rất quan trọng. Sự phát triển của kĩ thuật xử lý hình ảnh đã giúp cho con người dễ dàng hơn trong việc triển khai các hệ thống giám sát tự động như phát hiện đối tượng chuyển động, phân loại đối tượng, bám sát đối tượng chuyển động, … Trong luận văn tốt nghiệp này, để phát hiện xe vượt sai trước hết bài toán đặt ra là phát hiện tất cả các chuyển động trong vùng camera quan sát, sau đó phân tích và cảnh báo khi phát hiện xe vượt sai quy định. Chúng em đề xuất hướng giải quyết đề tài này bằng cách sử dụng các hàm trong thư viện OpenCV để phát hiện chuyển động và phát triển hệ thống trên Raspberry Pi 3 model B+ để giải quyết được bài toán phát hiện xe vượt sai.
Description: 79 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31998
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.