Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32012
Title: XÂY DỰNG BÀI THỰC TẬP TRUYỀN DỮ LIỆU DỰA TRÊN THIẾT BỊ EMONA NET*TIMS FREEWIRE
Authors: Trần Nhựt, Khải Hoàn
Nguyễn, Thị Trâm
Lâm, Sáng
Phan, Minh Tường
Issue Date: May-2019
Publisher: trường Đại học Cần Thơ
Citation: Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông, Kỹ thuật Máy Tính
Abstract: Emona Net*TIMS freewire sử dụng mạng Lan và internet để truy cập trực tuyến và thiết kế các thí nghiệm viễn thông. Sinh viên có thể truy cập và thực hiện các thí nghiệm ở khoảng cách xa qua PC, máy tính xách tay và điện thoại thông minh. Ở đề tài này, chúng em thiết kế bài thực tập Truyền dữ liệu dựa trên thiết bị Emona Net*TIMS freewire. Hiện nay, một số phần mềm thiết kế các thí nghiệm viễn thông cũ không còn tương thích với hệ điều hành hiện tại. Một vài thiết bị hoạt động không đúng với thiết kế ban đầu. Luận văn này xây dựng các bài thực hành truyền dữ liệu dự trên gói thiết bị net*TIMS Freewire nhằm thay thế cho phần mềm Lab Volt trong vài năm tới. Qua đề tài này, giúp chúng em có thể mô phỏng các thí nghiệm Truyền dữ liệu về hệ thống tương tự và kỹ thuật số. Chúng em tìm ra được ưu điểm và hạn chế của Emona Net*TIMS freewire so với phần mềm Lab Volt.
Description: 112 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32012
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.