Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32021
Title: Hệ thống giám sát và điều chỉnh động cơ xe máy cày qua mạng không dây
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Hồ, Đức Huy
Keywords: Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông
Issue Date: Nov-2019
Publisher: trường Đại học Cần Thơ
Citation: Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông, Kỹ thuật Máy Tính
Abstract: Viêt Nam là một trong những quôc gia có san lượng xuất khẩu các san phẩm nông nghiêp lớn trên thê giới. Để có thể phát triển kịp với các nước cũng xuất khẩu nông nghiêp lớn như Thái Lan, Trung Quôc,… Viêt Nam đã có chủ trương coi trọng thực hiên công nghiêp hóa, hiên đại hóa nông nghiêp. Viêc đưa vào sử dung các máy nông nghiêp hiên đại phuc vu cho quá trình san xuất nông nghiêp như máy gặt lúa, máy cày, máy đâp liên hợp,…đã thúc đẩy tôc độ tăng trưởng của nền nông nghiêp. Sau quá trình tìm hiểu thì em nhân thấy rằng trong quá trình đưa vào sử dung các máy móc hiên đại có các vấn đề như sau: 1. Đôi với người mua, chi phí đầu tư ban đầu cao cho các máy nông nghiêp như máy gặt lúa, máy cày, máy đâp liên hợp,… Nêu hư sẽ khó có thể thay thê bằng máy mới. 2. Vì khó có thể thay thê máy mới khi bị hư, người sử dung sẽ phai lo lắng bao dưỡng định kỳ cho thiêt bị. Vì thê, em quyêt định thực hiên đề tài “Hệ thống giám sát và điều chỉnh động cơ xe máy cày qua mạng không dây”. Đây sẽ là một hê thông có thể đọc và truyền tai dữ liêu của động cơ như nhiêt độ, tôc độ, lượng xăng tiêu thu,… lên WebServer. Người sử dung có thể truy câp Website hoặc ứng dung trên điên thoại để theo dõi tình trạng thực tê của động cơ. Từ đó, giam được nỗi lo và chi phí bao dưỡng động cơ của người dùng.
Description: 48 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32021
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.11.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.