Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32037
Title: TẬN DỤNG HỆ THỐNG DÂY TẢI ĐIỆN 220VAC ĐỂ TRUYỀN TÍN HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Authors: Trần Nhựt, Khải Hoàn
Lê, Thanh Duy
Huỳnh, Duy Thông
Keywords: Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông
Issue Date: Nov-2019
Publisher: trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tận dụng hệ thống dây tải điện 220VAC để truyền tín hiệu và điều khiển trong sản xuất nông nghiệp” là đề tài mang tính thực tiễn, nhằm tận dụng hệ thống đường dây tải điện để truyền dữ liệu. Đề tài này nhóm chúng em đề xuất giải pháp có thể ứng dụng trong tự động hóa sản xuất nông nghiệp. Hệ thống được thiết kế bao gồm một trạm chủ có nhiệm vụ điều khiển hoạt động của hệ thống thông qua đường dây tải điện cũng như tương tác với người dùng thông qua bàn phím, và các trạm tớ được thiết kế có chức năng là trạm trung gian (relay node) hoặc là một trạm điều khiển đầu cuối (terminal node). Relay node có chức năng điều khiển thiết bị và chuyển tiếp lệnh mà trạm chủ gửi xuống trạm đầu cuối. Terminal node có chức năng nhận lệnh và điều khiển thiết bị. Hệ thống hoàn thành có thể được ứng dụng trong các bộ phận trong tự động hóa như mô hình nhà kính, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống phun tưới tự động,…
Description: 45 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32037
Appears in Collections:Trường Bách khoa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.