Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32042
Title: THỰC HIỆN HỆ THỐNG HỖ TRỢ XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍN TRÊN MÍT THÁI
Authors: Trương, Phong Tuyên
Huỳnh, Thanh Lâm
Nguyễn, Đăng Khoa
Đinh Văn, Nhựt Trường
Keywords: Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Nov-2019
Publisher: trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ để phục vụ trồng trọt ngày càng nhiều. Các ứng dụng công nghệ khi được áp dụng sẽ mang lại hiệu quả công việc cao và chất lượng cây trồng được cải thiện. Nhận thấy việc thu hoạch mít thái đều dựa vào kinh nghiệm thực tế của người nông dân trồng mít và thương lái thu mua mít. Như vậy sẽ không xác định chính xác thời gian mít chín điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của mít. Ý tưởng được đề ra là khi mít chín, ta kết hợp dùng cảm biến kiểm tra quang học để chiếu sáng và công nghệ xử lý ảnh, xử lý về hình thái của quả mít để xác định mức độ chín của quả mít
Description: 94 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32042
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.