Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32043
Title: Xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường EU khi thực thi EVFTA
Authors: Nguyễn, Xuân Hưng
Keywords: Cà phê
EVFTA
Gạo
Nông sản
Rau quả
EU
Thị trường
Xuất khẩu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.73-87
Abstract: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã được Nghị viện Châu Âu thông qua ngày 12/2/2020, và nhiều khả năng sẽ có hiệu lực ngay từ tháng 7/2020, đây sẽ là cơ hội tốt để nông sản Việt Nam thâm nhập nhiều hơn vào thị trường EU. Bài viết phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường EU trong thời gian qua, đồng thời phân tích và dự báo tác động của EVFTA, chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường EU khi Hiệp định đi vào thực thi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32043
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.