Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32043
Nhan đề: Xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường EU khi thực thi EVFTA
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hưng
Từ khoá: Cà phê
EVFTA
Gạo
Nông sản
Rau quả
EU
Thị trường
Xuất khẩu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.73-87
Tóm tắt: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã được Nghị viện Châu Âu thông qua ngày 12/2/2020, và nhiều khả năng sẽ có hiệu lực ngay từ tháng 7/2020, đây sẽ là cơ hội tốt để nông sản Việt Nam thâm nhập nhiều hơn vào thị trường EU. Bài viết phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường EU trong thời gian qua, đồng thời phân tích và dự báo tác động của EVFTA, chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường EU khi Hiệp định đi vào thực thi.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32043
ISSN: 0868-3581
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Châu Âu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.