Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32057
Title: Hiệu quả tái sinh chồi và vi nhân giống cây chanh dây tím (Passiflora edulis Sims.) Thông qua nuôi cấy lớp mỏng tế bào đoạn thân cắt theo chiều dọc
Authors: Trần, Hiếu
Hoàng, Thanh Tùng
Cao, Đăng Nguyên
Dương, Tấn Nhựt
Keywords: Cây chanh dây tím
Đoạn thân
Lớp mỏng tế bào
Tái sinh chồi
Vị trí đốt thân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(04) .- Tr.699-708
Abstract: Kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào (TCL) đã được sử dụng hiệu quả cho nuôi cấy mô của vài chục cây trồng có tầm quan trọng về mặt thương mại như cây trồng trên đồng ruộng (gạo. ngũ cốc), cây nông nghiệp (cây ăn quả, rau, cây cảnh), cây thuốc và thảo dược (cây sâm Ngọc Linh), thậm chí cả cây lâm nghiệp (cây thông) và cây ăn quả thân gỗ (cây cam quýt, cây táo).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32057
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.