Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32061
Title: Ảnh hưởng của nguồn mẫu, chất điều hòa sinh trưởng và hệ thống nuôi cấy lên khả năng nhân nhanh rễ bất định cây Hà Thủ Ô đỏ (Polygonum multiform Thunb.) Nuôi cấy in vitro
Authors: Vũ, Quốc Luận
Đỗ, Thị Luyến
Hồ, Hoàng Anh Kha
Hoàng, Thanh Tùng
Vũ, Thị Hiền
Đỗ, Mạnh Cường
Bùi, Văn Thế Vinh
Huỳnh, Gia Bảo
Dương, Tấn Nhựt
Keywords: Hà Thủ Ô đỏ
Chất điều hòa sinh trưởng
Hệ thống nuôi cấy
Nguồn mẫu
Rễ bất định
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ sinh học;Số 17(04) .- Tr.689-698
Abstract: Cây Hà Thủ Ô đỏ (Polygonum multiflora Thunb.) thuộc họ rau Răm (Polygonaceae) là một loại cây dược liệu có giá trị kinh tế và cần được bảo vệ (sách đỏ Việt Nam). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng Hà Thủ Ô đỏ có tác dụng với nhiều bệnh lý như rụng tóc, tóc bạc sớm, chữa đau lưng dưới, yếu khớp gối, yếu cơ, liệt nửa người, tinh thần hồi hộp, chóng mặt, mất ngủ... Nhân giống và bảo tồn loài thảo dược này có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì nhu cầu sử dụng ngày càng gia tăng. Nuôi cấy sinh khối rễ bất định đã thành công trên nhiều đối tượng dược liệu, đặc biệt có tiềm năng ở loài cây này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32061
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.