Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32063
Title: Quá trình chuyển đổi kinh tế ở Hungary những năm 1990
Authors: Hoàng, Xuân Trung
Keywords: Chuyển đổi kinh tế
Hungary
Những năm 1990
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 06 .- Tr.39-51
Abstract: Từ những năm 1990, Hungary và các nước Đông Âu đã thực hiện hàng loạt các chính sách cải cách kinh tế nhằm chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và khu vực. Ở Hungary, quá trình này diễn ra tương đối sớm với việc tư nhân hóa và mở cửa thị trường. Các chính sách cải tổ kinh doanh và cải tổ hệ thống ngân hàng tài chính, ổn định hóa trong những năm 1990 ở Hungary đã đem lại những kết quả ấn tượng, giúp Hungary trở thành một trường hợp thành công về chuyển đổi kinh tế trong khu vực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32063
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.