Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32140
Title: Đánh giá sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống mướp đắng xanh đen Kami 999 tại huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Minh Lý
Nguyễn, Thị Mộng Thường
Keywords: Mướp đắng xanh đen
Năng suất
Kami 999
Hòa Vang
Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng;Số 33(02) .- Tr.1-6
Abstract: Hòa Vang là huyện nông nghiệp duy nhất của thành phố Đà Nẵng và đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất có quy mô đối với những cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng và mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống mướp'p đắng xanh đen Kami 999 trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Nghiên cứu được tiến hành trong 3 mùa vụ khác nhau, vụ thu-đông (12/7/2018 - 18/11/2018), vụ đông (05/10/2018 - 23/12/2018) và vụ xuân (02/01/2019 - 30/03/2019). Kết quả nghiên cứu cho thấy, giống mướp đắng xanh đen Kami 999 sinh trường, phát triển và cho năng suất cao nhất trong vụ Thu - Đông với năng suất thực tế đạt 20,50 tấn/ha.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32140
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.