Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32143
Nhan đề: Xác định số nguyên tố bằng thuật toán AKS
Tác giả: Nguyễn, Minh Châu
Từ khoá: Số nguyên tố
Thuật toán AKS
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 496 .- Tr.37-43
Tóm tắt: Bài viết: Một chút về lịch sử số nguyên tố; Những thành tựu về số nguyên tố; Các thuật toán xác định số nguyên tố; Thuật toán AKS thành công lớn trong lịch sử Toán - Tin.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32143
ISSN: 0866-8035
Bộ sưu tập: Toán học và tuổi trẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.