Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32150
Title: Bảo tàng "Rồng" Datong Museum
Authors: Trần, Trung Hiếu
Keywords: Bảo tàng
Datong
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 218 .- Tr.84-87
Abstract: Là một đô thị cổ có niên đại trên 1500 năm, Datong được biết đến là một đô thị quan trọng trong hệ thống các đô thị giao thương Đông - Tây của Trung Hoa cổ đại. Nằm trong hệ thống bảo tàng cấp quốc gia, để giới thiệu quảng bá hệ thống bề dày các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống đặc sắc của địa phương, bảo tàng Datong Museum đã được thiết kế và xây dựng với giải pháp thiết kế và sử dụng vật liệu đặc sắc, mô phỏng rõ nét hình tượng rồng trong kiến trúc Trung Hoa truyền thống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32150
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.7 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.