Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32182
Title: Hoàn thiện công tác duy trì lao động trực tiếp tại Chi nhánh thời trang TNG Thái Nguyên
Authors: Trần, Thị Hồng
Hoàng, Văn Quân
Keywords: Công tác duy trì
Duy trì
Nhân lực
Nguồn lao động
Nguồn lao động trực tiếp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 09, Số 04 .- Tr.42-51
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ thực trạng công tác duy trì nguồn lao động trực tiếp tại Chi nhánh thời trang TNG Thái Nguyên, chỉ ra những thành tựu và hạn chế của công tác này. Từ đó, bài viết hướng tới đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác duy trì nguồn lao động nói chung và lao động trực tiếp tại Chi nhánh thời trang TNG Thái Nguyên trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32182
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.238.28


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.