Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32198
Title: Bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín theo quy định của pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Keywords: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Danh dự
Nhân phẩm
Uy tín
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 09, Số 04 .- Tr.96-102
Abstract: Danh dự, nhân phẩm, uy tín là quyền bất khả xâm phạm của cá nhân, tổ chức. Vì thế, mọi hành vi trái luật xâm phạm đến quyền này gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật. Bài viết tập trung phân tích những vấn đề lý luận và pháp lý về bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín; kết hợp với bình luận về thực tiễn xét xử để đưa ra những bất cập, hạn chế của Bộ luật dân sự hiện hành. Từ đó, tác giả sẽ đưa ra những phương hướng, giải pháp để hoàn thiện những quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32198
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.