Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32207
Title: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội: 40 năm xây dựng và phát triển
Authors: Hồ, Sĩ Quý
Keywords: Thông tin Khoa học Xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 8 .- Tr.3-7
Abstract: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội Việt Nam. So sánh với những nền khoa học hùng mạnh phương Tây thì 40 năm chỉ là tuổi trẻ của một tờ tạp chí, nhưng với nền khoa học xã hội Việt Nam thì 40 năm của một tạp chí chuyên về thông tin khoa học xã hội lại không phải là một chặng đường ngắn ngủi. Bằng trình độ tương đối chuyên nghiệp và kinh nghiệm đã tích lũy được, chắc chắn tới đây, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội sẽ có những đóng góp đáng kể hơn nữa cho nền khoa học xã hội nước nhà, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32207
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.