Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32211
Nhan đề: Việc làm của người dân tái định cư do biến đổi khí hậu (Nghiên cứu trường hợp ở Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình)
Tác giả: Nguyễn, Quang Tuấn
Từ khoá: Việc làm
Tái định cư
Biến đổi khí hậu
Hòa Bình
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 8 .- Tr.16-23
Tóm tắt: Biến đổi khi hậu đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân ở nhiều khu vực nước ta, trong đó có một số huyện của tỉnh Hòa Bình. Trước tình hình đó, chính sách tái định cư (TĐC) đã được thực hiện nhằm giảm mức độ ảnh hưởng, tổn thương từ thiên tai đối với người dân. Các chương trình TĐC một mặt bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, nhưng mặt khác cũng tạo ra những thách thức trong hoạt động việc làm của người dân TĐC khi chuyển đến nơi ở mới. Bài viết phân tích tình hình việc làm của người dân TĐC. tỉnh Hòa Bình (trường hợp xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy) do tác động của biến đổi khi hậu; đồng thời bàn đến một số vấn đề chính sách nhằm giúp người dân TĐC tiếp cận việc làm ổn định và bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32211
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Thông tin Khoa học Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.