Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3225
Nhan đề: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc
Tác giả: Trịnh, Thị Thủy
Từ khoá: Bảo tồn
Phát huy
Bản sắc văn hóa
Dân tộc thiểu số
Vùng miền núi phía Bắc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 01 .- Tr.52-55
Tóm tắt: Cùng với xu thế hội nhập và phát triển, những luồng văn hóa khác nhau nhanh chóng xâm nhập vào đời sống xã hội, gây ảnh hưởng, tác động nhiều chiều đến văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3225
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_10.08 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.