Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3230
Title: Đổi mới quản lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Authors: Trần, Hữu Sơn
Keywords: Quản lý nhà nước
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 1 .- Tr.10-15
Abstract: Sau khi xảy ra sự cố trâu húc chết chủ tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, một cơn bão truyền thông ào ạt nổi lên. Có nhiều ý kiến xếp lễ hội chọi trâu là một loại lễ hội dã man, phản cảm cần loại bỏ. Có ý kiến lại cho rằng lễ hội bị thương mại hóa, bán vé, tổ chức ở sân vận động khác xa hội làng xưa, cần phải quay về với cách tổ chức lễ hội truyền thống. Thậm chí nhiều ý kiến từ xa đòi hỏi phải cấm tổ chức lễ hội. Bài viết này tập trung phân tích: Các quan điểm, lý thuyết tiếp cận về vấn đề quản lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn; Xu hướng và nguyên nhân biến đổi của chọi trâu Đồ Sơn; Đề xuất các giải pháp quản lý lễ hội phù hợp với thực tiễn và ý nguyện cộng đồng người dân - chủ nhân của lễ hội chọi trâu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3230
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_420.15 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.