Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32314
Title: Thiết kế đề mở trong môn ngữ văn góp phần hình thành và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trung học phổ thông
Authors: Nguyễn, Thị Hương Lan
Keywords: Thiết kế chủ đề mở
Chủ đề mở
Học sinh trung học phổ thông
Văn học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 107(168) .- Tr.26-32
Abstract: Mục tiêu phát triển năng lực (PTNL) cho người học, nhất là NL sáng tạo là một trong những nhiệm vụ then chốt của ngành Giáo dục hiện nay. Với môn Ngữ văn, môn học vừa có tính chất khoa học, vừa có phẩm chất nghệ thuật; thì yêu cầu về sự sáng tạo của người học càng cần thiết. Trong số các biện pháp nhằm PTNL sáng tạo cho học sinh (HS) cấp trung học phổ thông (THPT), không thể không nhắc đến vai trò của đánh giá kết quả học tập (KQHT) trong đó có đề mở.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32314
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.