Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32319
Title: Một số nguyên tắc và biện pháp giúp giáo viên trung học cơ sở nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học sinh
Authors: Vũ, Thúy Ngọc
Nguyễn, Thị Hương
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Chăm sóc
Hỗ trợ tâm lí
Giáo viên
Học sinh THCS
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 107(168) .- Tr.37-41
Abstract: Lứa tuổi học sinh trung học cơ sở (HS THCS) là giai đoạn có nhiều biến động về tâm sinh lí, bởi đây là thời kì chuyển tiếp từ "trẻ con" sang "người lớn", các em không còn là "trẻ con" cũng chưa phải là "người lớn", nhưng đang sẵn sàng vươn lên làm người lớn [1 ]. Đây là giai đoạn có nhiều "biến cố" đặc biệt và xuất hiện những "khủng hoảng" và không tránh khỏi các hiện tượng như "điên loạn", "thô bạo" và "vô chính phủ" [1, tr. 35]. Các em thể hiện nhiều hành động để chứng minh với người lớn: "Mình không còn là một đứa trẻ" và mong muốn được người lớn đối xử công bằng, tôn trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32319
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.