Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32319
Nhan đề: Một số nguyên tắc và biện pháp giúp giáo viên trung học cơ sở nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học sinh
Tác giả: Vũ, Thúy Ngọc
Nguyễn, Thị Hương
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Từ khoá: Chăm sóc
Hỗ trợ tâm lí
Giáo viên
Học sinh THCS
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 107(168) .- Tr.37-41
Tóm tắt: Lứa tuổi học sinh trung học cơ sở (HS THCS) là giai đoạn có nhiều biến động về tâm sinh lí, bởi đây là thời kì chuyển tiếp từ "trẻ con" sang "người lớn", các em không còn là "trẻ con" cũng chưa phải là "người lớn", nhưng đang sẵn sàng vươn lên làm người lớn [1 ]. Đây là giai đoạn có nhiều "biến cố" đặc biệt và xuất hiện những "khủng hoảng" và không tránh khỏi các hiện tượng như "điên loạn", "thô bạo" và "vô chính phủ" [1, tr. 35]. Các em thể hiện nhiều hành động để chứng minh với người lớn: "Mình không còn là một đứa trẻ" và mong muốn được người lớn đối xử công bằng, tôn trọng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32319
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.