Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32339
Title: Tồn lưu kháng sinh amoxicillin và doxycycline trên cá tra(Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Trần, Minh Phú
Huỳnh, Nguyễn Lam Tuyên
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tồn lưu kháng sinh amoxicillin (AMX) và doxycycline (DOX) trên cơ cá tra được thực hiện nhằm làm cơ sở cho việc quản lý và sử dụng kháng sinh hiệu quả. Cá tra (90-100 g/con) được bố trí vào 6 bể 1.000 L, mật độ cá bố trí là 100 con/bể. Liều lượng kháng sinh sử dụng là 50 mg AMX/kg cá và 20 mg DOX/ kg cá. Kháng sinh được trộn vào thức ăn và được cho ăn liên tục 5 ngày, sau đó cho ăn thức ăn không chứa kháng sinh. Mẫu cơ được thu ở ngày 1 và ngày 5 sau khi cho ăn thức ăn chứa kháng sinh. Sau khi ngưng cho ăn thức ăn chứa kháng sinh, thu mẫu sau 24 giờ, 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày và 30 ngày. Ở mỗi lần thu mẫu, thu 5 con/bể. Mỗi nghiệm thức cho ăn kháng sinh được lặp lại 3 lần tương ứng với 3 bể cá. Hàm lượng AMX và DOX trong cơ cá tra được phân tích bằng phương pháp sắc ký lỏng phối khổ. Kết quả cho thấy hàm lượng AMX trong cơ cá tra đạt cao nhất là 18,4µg/kg cá ở ngày đầu tiên cho ăn thức ăn có kháng sinh. Sau khi ngưng cho cá ăn thức ăn có kháng sinh AMX 24 giờ, hàm lượng kháng sinh trong cơ cá tra nhỏ hơn giới hạn phát hiện (<5µg/kg). Đối với kháng sinh DOX, sau 5 ngày cho ăn liên tục thức ăn có trộn kháng sinh, tồn lưu DOX trên cơ là 345 µg/kg. Sau khi ngưng ăn kháng sinh, hàm lượng DOX có trong cơ cá tra là 24,6 µg/kg ở ngày thứ 7, thấp hơn so với giới hạn cho phép trên cơ cá theo quy định của Cộng Đồng Châu Âu (50 µg/kg).
Description: 13tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32339
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
326.21 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.