Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32350
Title: Sử dụng vai trò chơi trong giảng dạy ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất khối kỹ thuật
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Bài học ngữ pháp tiếng Anh
Trò chơi ngôn ngữ Anh
Trò chơi
Sử dụng trò chơi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 107(168) .- Tr.42-47
Abstract: Hiện nay, ngày càng có nhiều phương pháp giảng dạy mới, hay đã và đang được áp dụng trong quá trình dạy ngoại ngữ, góp phần nâng cao chất lượng môn học. Trong số các phương pháp ấy, sử dụng các trò chơi ngôn ngữ (TCNN) trong giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh ngày càng chứng tỏ tính hiệu quả nhất định. TCNN không chỉ giúp thay đổi không khí trong tiết học và làm cho các bài học bớt căng thẳng mà còn giúp người học dễ nhớ và tiếp thu kiến thức một cách sâu sắc [2].
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32350
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.