Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32369
Title: Quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học
Authors: Nguyễn, Thanh Hưng
Trần, Thị Thủy
Keywords: Ban quản lý
Tổ trưởng chuyên môn
Trường tiểu học
Thành phố Buôn Ma Thuột
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 107(168) .- Tr.103-109
Abstract: Chất lượng đội ngũ giáo viên (ĐNGV) tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Muốn trò giỏi phải có thầy giỏi. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu". Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII nêu: "GV là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32369
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.