Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32369
Nhan đề: Quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học
Tác giả: Nguyễn, Thanh Hưng
Trần, Thị Thủy
Từ khoá: Ban quản lý
Tổ trưởng chuyên môn
Trường tiểu học
Thành phố Buôn Ma Thuột
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 107(168) .- Tr.103-109
Tóm tắt: Chất lượng đội ngũ giáo viên (ĐNGV) tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Muốn trò giỏi phải có thầy giỏi. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu". Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII nêu: "GV là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32369
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.