Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32377
Title: Kỷ luật thị trường ngân hàng Việt Nam dưới góc nhìn của người đi vay
Authors: Trần, Việt Dũng
Lữ, Hữu Chí
Keywords: Kỷ luật thị trường ngân hàng Việt Nam
Người đi vay
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 15 .- Tr.23-26
Abstract: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá kỷ luật thị trường (KLTT) người đi vay tại Việt Nam sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007 - 2009. Dựa trên bộ dữ liệu giai đoạn 2010 - 2019 của 18 ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam, kết quả thực nghiệm cho thấy bằng chứng về sự tồn tại KLTT của người vay, tuy nhiên, ở mức độ yếu. Đặc biệt, bằng chứng này thể hiện rõ nét hơn đối với các ngân hàng lớn. Kết quả cũng chỉ ra rằng, người vay dường như nhạy cảm với các biến số vĩ mô như lạm phát và tỷ giá, nhưng ít phản ứng hơn với các biến số đại diện rủi ro ngân hàng. Từ những điều này, chúng tôi hy vọng bài viết sẽ đóng góp thêm vào dòng nghiên cứu KLTT ngành Ngân hàng Việt Nam dưới góc góc nhìn của người vay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32377
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.