Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32377
Nhan đề: Kỷ luật thị trường ngân hàng Việt Nam dưới góc nhìn của người đi vay
Tác giả: Trần, Việt Dũng
Lữ, Hữu Chí
Từ khoá: Kỷ luật thị trường ngân hàng Việt Nam
Người đi vay
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 15 .- Tr.23-26
Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá kỷ luật thị trường (KLTT) người đi vay tại Việt Nam sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007 - 2009. Dựa trên bộ dữ liệu giai đoạn 2010 - 2019 của 18 ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam, kết quả thực nghiệm cho thấy bằng chứng về sự tồn tại KLTT của người vay, tuy nhiên, ở mức độ yếu. Đặc biệt, bằng chứng này thể hiện rõ nét hơn đối với các ngân hàng lớn. Kết quả cũng chỉ ra rằng, người vay dường như nhạy cảm với các biến số vĩ mô như lạm phát và tỷ giá, nhưng ít phản ứng hơn với các biến số đại diện rủi ro ngân hàng. Từ những điều này, chúng tôi hy vọng bài viết sẽ đóng góp thêm vào dòng nghiên cứu KLTT ngành Ngân hàng Việt Nam dưới góc góc nhìn của người vay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32377
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.