Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/324
Title: Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên dạy nghề hiện nay và kinh nghiệm các nước trên thế giới vận dụng vào Việt Nam
Authors: Phan, Thị Thùy Trang
Keywords: Đào tạo giáo viên
Năng lực sư phạm
Giáo viên dạy nghề
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 423 .- Tr.58-61,31
Abstract: Sau 5 năm thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giáo dục cho giáo viên dạy nghề ban hành theo Thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH, các chương trình thực sự đóng góp cho việc xây dựng tiêu chuẩn và khả năng sư phạm cho giáo viên dạy nghề. Trên thực tế, một số quốc gia như Mỹ, Úc, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia đã xác định rằng công nghệ giáo dục là động lực thúc đẩy phát triển xã hội. Do đó, Việt Nam cần phải nghiên cứu các vấn đề nghiên cứu về thực tế của thế giới về đào tạo giảng viên, xây dựng kế hoạch phát triển khuyến khích giáo viên, thực hành chứng chỉ, kiểm tra giảng viên, tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên ... Bài viết này trình bày tổng quan các kinh nghiệm của thế giới tư vấn về đào tạo giáo viên dạy nghề và chỉ ra những bài học bổ ích cho Việt Nam ngày nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/324
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.