Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3242
Title: "Xác bướm hồn sâu" : Chuyển đổi hình thức tín ngưỡng ở cộng đồng người Hẹ vùng Bửu Long (Biên Hòa Đồng Nai)
Authors: Nguyễn, Ngọc Thơ
Nguyễn, Thị Nguyệt
Keywords: Người Hẹ
Tín ngưỡng dân gian
Hiện tượng "ngụy trang"
Biên Hòa
Đồng Nai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 1 .- Tr.16-28
Abstract: Bài viết này phân tích, đánh giá hiện tượng “ngụy trang” trong tín ngưỡng dân gian người Hẹ ở Bửu Long nhằm phát hiện những nỗ lực không ngừng nghỉ của trí thức và dân chúng cộng đồng người Hẹ địa phương vì mục tiêu gìn giữ, phát triển văn hóa và củng cố đoàn kết tộc người, qua đó thảo luận sâu hơn về các tương tác đa chiều và các diễn ngôn tiềm ẩn giữa các bên có liên quan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3242
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.