Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32430
Title: HỆ THỐNG THEO DÕI THÔNG SỐ MẠNG CỦA CÁC THUÊ BAO INTERNET
Authors: Thái, Minh Tuấn
Nguyễn, Hoàng Thức
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ở Việt Nam, quá trình sử dụng dịch vụ truy cập Internet của khách hàng thường xuyên xảy ra các sự cố về nối kết và tốc độ truy cập. Hiện nay việc hỗ trợ khách hàng xử lý các sự cố vẫn còn thực hiện một cách thủ công bởi các nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ. Do đó luận văn này phát triển một hệ thống cho phép giám sát liên tục và phân tích số liệu về nối kết mạng của người dùng Internet. Hệ thống bao gồm một thiết bị phần cứng được lắp đặt nối kết trực tiếp hệ thống mạng của khách hàng và một ứng dụng Web cho phép nhân viên quản trị thiết lập thông số của các thiết bị phần cứng từ xa, theo dõi và phân tích các số liệu liên quan đến nối kết Internet của khách hàng như độ trễ, tốc độ download và upload ở dạng biểu đồ. Hệ thống làm việc theo chu kỳ, khi đến thời gian được chỉ định thì thiết bị tiến hành đo đạt các chỉ số sau đó gửi về máy chủ. Dữ liệu sau đó được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống để hỗ trợ nhân viên quản trị có thể chẩn đoán tình trạng nối kết Internet của khách hàng và đưa ra phương pháp giải quyết sự cố tối ưu nhất.
Description: 42 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32430
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.