Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32436
Nhan đề: Sự phát triển của công nghệ quốc phòng Trung Quốc trong những thập niên đầu thế kỷ XXI
Tác giả: Phan, Duy Quang
Từ khoá: Công nghệ quốc phòng
Công nghiệp quốc phòng
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.22-29
Tóm tắt: Công nghệ quốc phòng tối tân có vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình thực hiện tham vọng cường quốc quân sự hàng đầu thế giới của Trung Quốc. Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực trong và ngoài nước do đại dịch Covid-I9 gây ra, nên công nghệ quốc phòng vẫn được Trung Quốc ưu tiên đầu tư phát triển. Tình hình này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến chủ quyền lãnh thổ và môi trường an ninh của Việt Nam. Bài viết xem xét, đánh giá về trình độ phát triển của công nghệ quốc phòng Trung Quốc trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32436
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.