Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32440
Title: Xây dựng con đường xanh ở Trung Quốc – Nghiên cứu trường hợp thành phố Nam Kinh
Authors: Nhâm, Thị Lý
Phạm, Thị Minh Trang
Keywords: Con đường xanh
Nam Kinh
Trung Quốc
Văn minh sinh thái
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.30-38
Abstract: Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, Chính phủ Trung Quốc đang ngày càng chú trọng hơn đến việc bảo tồn, quy hoạch và xây dựng không gian xanh nhằm gìn giữ và cải thiện môi trường sinh thái, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân, đồng thời góp phần thu hút phát triển kinh tế du lịch. Từ năm 2013 đến nay, Nam Kinh là một trong nhiều thành phố ở Trung Quốc, sau khi khảo sát, tham khảo kinh nghiệm trong nước và nước ngoài, thành phố Nam Kinh cũng đã bắt đầu tiến hành xây dựng các tuyến đường xanh mang đặc sắc Nam Kinh trên phạm vi toàn thành phố. Trong bài viết này, tác giả bước đầu tìm hiểu vấn đề xây dựng con đường xanh ở Trung Quốc, trong đó tập trung nghiên cứu trường hợp thành phố Nam Kinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32440
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.