Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32442
Title: Cơ chế hợp tác nghề cá giữa Trung Quốc và các nước ASEAN Biển Đông
Authors: Đinh, Thị Thu
Keywords: ASEAN
Biển Đông
Cơ chế hợp tác
Hợp tác nghề cá
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.39-47
Abstract: Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền và quyền chủ quyền ở Biển Đông chưa có khả năng giải quyết dứt điểm, hợp tác nghề cá đang là một trong những ưu tiên hàng đầu giữa Trung Quốc và các nước ASEAN hiện nay. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ hai nội dung: (i) các cơ chế hợp tác nghề cá giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trên Biển Đông hiện nay; (ii) đánh giá mục tiêu của Trung Quốc cũng như những thuận lợi và khó khăn trong các cơ chế hợp tác nêu trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32442
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.