Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32442
Nhan đề: Cơ chế hợp tác nghề cá giữa Trung Quốc và các nước ASEAN Biển Đông
Tác giả: Đinh, Thị Thu
Từ khoá: ASEAN
Biển Đông
Cơ chế hợp tác
Hợp tác nghề cá
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.39-47
Tóm tắt: Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền và quyền chủ quyền ở Biển Đông chưa có khả năng giải quyết dứt điểm, hợp tác nghề cá đang là một trong những ưu tiên hàng đầu giữa Trung Quốc và các nước ASEAN hiện nay. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ hai nội dung: (i) các cơ chế hợp tác nghề cá giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trên Biển Đông hiện nay; (ii) đánh giá mục tiêu của Trung Quốc cũng như những thuận lợi và khó khăn trong các cơ chế hợp tác nêu trên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32442
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.