Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32443
Title: Chủ thể văn hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên - Góc nhìn từ giáo dục nhà trường phổ thông
Authors: Trung, Thị Thu Thủy
Keywords: Chủ thể văn hóa
Phát triển bền vững
Giáo dục
Tây Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 108(169) .- Tr.21-27
Abstract: Về chủ thể trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vùng Tây Nguyên Những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên, là một "nghịch lý" huyền diệu so với cuộc sống kinh tế khá giản đơn nơi này. Từ thập niên cuối thế kỷ XX, xã hội Tây Nguyên có những biến động mạnh. Nếu đầu thế kỷ XX, các dân tộc tại chỗ chiếm 95% dân số thì hiện nay người tại chỗ chỉ còn 15-20% trên toàn địa bàn Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk 15%, tỉnh Đắc Nông còn 10%, tỉnh Kon Tum còn khoảng 54%...). Mô hình làng truyền thống đã có những thay đổi lớn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32443
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.