Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32446
Title: Điện ảnh trong chiến lược gia tăng sức mạnh mềm của Trung Quốc: Qua bộ phim Chiến lang 2
Authors: Lưu, Thu Hương
Trần, Thị Thủy
Keywords: Chiến lang
Điện ảnh
Ngoại giao
Sức mạnh mềm
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.48-62
Abstract: Bối cảnh gia tăng sức mạnh mềm đã tác động đến nhận thức, tư duy của các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc trong chiến lược chấn hưng ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có công nghiệp điện ảnh. Bởi vậy, cùng với sự trỗi dậy về sức mạnh kinh tế, quân sự, Trung Quốc chú trọng phát triển sức mạnh mềm, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh. Truyền thông và các loại hình nghệ thuật truyền thống, khai thác triệt để và tìm cách biểu đạt mới cho những giá trị văn hoá truyền thống để khuếch trương ảnh hưởng của Trung Quốc với thế giới. Bài viết thông qua bộ phim Chiến lang 2, một bộ phim được coi là một “hiện tượng” trên thị trường phim nội địa Trung Quốc để tìm hiểu vai trò cũng như thực trạng phát triển của điện ảnh trong chiến lược gia tăng sức mạnh mềm của Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32446
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.204.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.