Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32453
Nhan đề: Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa trong sự kế thừa truyền thống văn học Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Từ khoá: Diêm Liên Khoa
Dụ ngôn hóa tự sự
Tư tưởng Đạo gia
Văn học hương thổ
Văn học phản tỉnh dân tộc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.63-73
Tóm tắt: Diêm Liên Khoa là một tên tuổi nổi bật trên văn đàn Trung Quốc hiện nay. Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa cho thấy nhà văn đã tiếp thu những kỹ thuật sáng tác của văn học phương Tây hiện đại: đồng thời chủ động kế thừa những thành tựu của văn học truyền thống. Bài viết này chỉ ra mối quan hệ giữa những sáng tác của Diêm Liên Khoa với truyền thống văn hóa, văn học Trung Quốc qua các phương diện sau: Gia nhập dòng văn học hương thổ; nối tiếp dòng văn học “Phản tỉnh dân tộc”; sử dụng thủ pháp “dụ ngôn hóa tự sự”; khúc xạ tư tưởng Đạo gia.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32453
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.