Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32457
Title: Kinh tế số - Giải pháp phát triển của Trung Quốc trong bối cảnh Covid–19
Authors: Nguyễn, Mai Phương
Lò, Thị Phương Nhung
Keywords: Covid–19
Phát triển kinh tế
Kinh tế số
Kinh tế Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.74-80
Abstract: Trong khi hầu hết khách hàng bị hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của vi rút corona, nhu cầu mua sắm trực tuyến đã tăng vọt, khiến kinh tế số trở thành động lực mới trong nền kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc. Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, doanh số bán lẻ hàng hóa trực tuyến trong giai đoạn này trên toàn quốc đạt hơn 1850 tỷ NDT (khoảng 261,8 tỷ USD), tăng 5,9% so với cùng ky năm 2019. Bài viết để cập đến việc phát triển kinh tế số của Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32457
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.