Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32457
Nhan đề: Kinh tế số - Giải pháp phát triển của Trung Quốc trong bối cảnh Covid–19
Tác giả: Nguyễn, Mai Phương
Lò, Thị Phương Nhung
Từ khoá: Covid–19
Phát triển kinh tế
Kinh tế số
Kinh tế Trung Quốc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.74-80
Tóm tắt: Trong khi hầu hết khách hàng bị hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của vi rút corona, nhu cầu mua sắm trực tuyến đã tăng vọt, khiến kinh tế số trở thành động lực mới trong nền kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc. Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, doanh số bán lẻ hàng hóa trực tuyến trong giai đoạn này trên toàn quốc đạt hơn 1850 tỷ NDT (khoảng 261,8 tỷ USD), tăng 5,9% so với cùng ky năm 2019. Bài viết để cập đến việc phát triển kinh tế số của Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32457
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.